Stowarzyszenie MONAR
Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna
w Bydgoszczy

ul. Św. Trójcy 15 | 85-224 Bydgoszcz
tel. 52 345 88 88 | email: monarbydgoszcz@o2.pl

Świetlica

Obejmujemy opieką dzieci z najbliższego otoczenia naszej Poradni, pomagając im w pokonywaniu problemów związanych ze szkołą, czasem wolnym, relacjami koleżeńskimi i rodzinnymi.

Zapraszamy do siebie wszystkie dzieci w wieku od 7 do 15 lat. 

Świetlica czynna jest od poniedziałku do środy w godzinach od 15.00 do 18.00.

Naszą misją jest zapewnić dzieciom wolne od pokus podwórka środowisko i nauka zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia.


W naszej ofercie mamy:

- indywidualne zajęcia edukacyjne, w tym pomoc w matematyce i języku angielskim,

- zajęcia plastyczne,

- zabawy integracyjne, warsztaty umiejętności społecznych,

- zajęcia edukacyjne na temat zdrowego trybu życia,

- wyjścia do kina, na place zabaw, basen itp.


Dodatkowo rodzicom proponujemy indywidualne spotkania w zakresie poradnictwa rodzinnego, wsparcia w trudnościach wychowawczych.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu psychologi i pedagogiki oraz wolontariuszy.

W 2021 roku Świetlica finansowana jest przez KBdsPN w Warszawie i Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu


Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci!!!