STOWARZYSZENIE MONAR

Poradnia profilaktyczno - Konsultacyjna w Bydgoszczy

OFERTA

1. Poradnictwo w zakresie nadużywania i uzależnienia od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

2. Poradnictwo dla rodziców i rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych

3. Terapia indywidualna i grupowa dla osób z problemem nadużywania i uzależnienia od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

4. Terapia indywidualna i grupowa dla rodziców i rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych

5. Poradnictwo i terapia w zakresie uzależnienia od komputera, internetu

6. Poradnictwo w zakresie pracoholizmu i seksoholizmu

7. Poradnictwo dla rodziców w zakresie trudności i problemów wychowawczych

8. Świetlica dla dzieci



Stowarzyszenie Monar - Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Bydgoszczy | ul. Św. Trójcy 15 (wejście od ul. Chwytowo) 85-224 Bydgoszcz tel. 52 345 88 88