STOWARZYSZENIE MONAR

Poradnia profilaktyczno - Konsultacyjna w Bydgoszczy

Nasza Poradnia powstała w 2006 roku.

Wcześniej funkcjonowaliśmy jako Młodzieżowy Oddział Profilaktyki i Wczesnej Terapii Stowarzyszenia Monar.

Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy na swojej drodze zawodowej pomagali osobom uzależnionym w różnych placówkach – od punktów konsultacyjnych poprzez poradnie ambulatoryjne, po ośrodki stacjonarne.

Obecnie bierzemy udział w szkoleniach o różnym charakterze i szkołach psychoterapeutycznych   w różnych nurtach. 

Doświadczenie naszego zespołu pozwala nam pomagać osobom używającym i uzależnionym od różnych  substancji psychoaktywnych w doświadczanych przez nich trudnościach – od ograniczania ponoszenia  negatywnych konsekwencji prowadzonego stylu życia po pogłębioną pracę terapeutyczną.

Ważnym uzupełnieniem oferty terapeutycznej dla pacjentów jest oferta dla rodziców i rodzin naszych pacjentów.


Ponadto opieką obejmujemy dzieci z najbliższego otoczenia naszej Poradni, pomagając im w pokonywaniu  problemów związanych ze szkołą, czasem wolnym, relacjami koleżeńskimi i rodzinnymi.
Stowarzyszenie Monar - Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Bydgoszczy | ul. Św. Trójcy 15 (wejście od ul. Chwytowo) 85-224 Bydgoszcz tel. 52 345 88 88